Addiko Bank Crna Gora Privacy Policy

Effective day 14 June 2018


Saglasnosti  

Ovime dajem svoj pristanak Addiko Bank AD Podgorica i da na moju posebnu suglasnost zaposleni ostalih članica grupe Addiko Bank mogu koristiti moje lične podatke sadržane u ovom obrascu za prijavu i priloženom životopisu u svrhu procjene moje prijave za posao.

Članovi grupe Addiko Bank su: Addiko Bank d.d. (Hrvatska), Addiko Bank d.d. (Slovenija), Addiko Bank a.d. (Srbija), Addiko Bank d.d. (Federacija Bosne i Hercegovine), Addiko Bank a.d. (Republika Srpska), Addiko Bank a.d. (Crna Gora) i Addiko Bank AG (Austrija) (zajedno "Addiko Group").

Pojedine članice Addiko grupe mogu se nalaziti u zemljama za koje još nije utvrđen odgovarajući nivo zaštite podataka, a lični podaci mogu biti podložni pristupu u skladu s lokalnim zakonima. U sklopu Addiko grupe implementirane su sve odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu ličnih podataka.

Po mom pristanku, moji lični podaci mogu se objaviti zaposlenima grupe Addiko Bank, uz dopuštenje Addiko bank AD Podgorica u vezi s obradom moje prijave za posao i radi usporedbe podataka navedenih u prijavi sa zahtjevima upražnjenih radnih mjesta grupe Addiko Bank.

U okviru procesa selekcije ili budućih procesa selekcije za koje Addiko banka AD Podgorica obrađuje vaše lične podatke, Addiko banka AD Podgorica ne namjerava isporučiti vaše lične podatke bilo kome izvan grupe Addiko Bank.

Lični podaci kandidata koji se prikupljaju:

 • Puni naziv (ime, prezime, srednje ime, titula)
 • Slika profila (opciono)
 • Naslov (naziv radnog mjesta)
 • URL profila društvene mreže (Linkedin, Facebook, Github, StackOverflow, AngelList, Xing, GooglePlus, Twitter ili slobodni unos, dopušten je bilo koji valjani URL)
 • Adresa
 • Email adresa
 • Skype ime
 • Broj telefona
 • Istorija obrazovanja (naziv institucije, stepen, period)
 • Istorija zaposlenja (naziv kompanije, naziv radnog mjesta, period)

Addiko Bank AD Podgorica obično će zadržati vaše lične podatke u bazama podataka do kraja procesa prijave. Međutim, u cilju procjene vaše prikladnost u vezi s budućim slobodnim radnim mjestima, možete dopustiti Addiko Bank AD Podgorica da čuva podatke do maksimalno 24 mjeseca. Zavisno o vašem izboru, vaši će podaci biti izbrisani nakon tog perioda.

Ako se prijavim otvorenom prijavom, moje lične podatke čuvaće Addiko Bank AD Podgorica maksimalno 24 mjeseca od datuma podnošenja prijave ili dok ne povučem pristanak u bilo kojem trenutku u tom razdoblju i koristiće iste isključivo u svrhu zapošljavanja i postupka odabira.

Možete pregledati, brisati ili izvoziti svoje lične podatke i povući saglasnost u bilo kojem trenutku slijedeći vezu navedenu u potvrdi e-pošte koju ste primili nakon prijave. Ako povučete vašu saglasnost, više vas nećemo moći razmotriti za otvorene pozicije.

Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade, koja je bila utemeljena na saglasnosti prije povlačenja. Što se tiče obrade ličnih podataka, imate pravo na pristup vašim ličnim podacima, pravo na ispravku netačnih i dopunu nepotpunih ličnih podataka, pravo na brisanje, pravo ograničavanja obrade, prigovor na obradu i podatke prenosivosti, sve u skladu s uslovima propisanim odgovarajućim propisima nadležnog nadzornog tijela, kada smatrate da su vaša prava na zaštitu podataka povrijeđena.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacije o korištenju ličnih podataka na osnovu pristanka

Upravljač je:

Addiko Bank AD Podgorica
Bulevar Džordža Vašingtona 98, Podgorica
Kontakt telefon: +382 20 408 606
(plaća se prema tarifnim telekomunikacijskih usluga)
e-mail: hr.me@addiko.com

Za sva pitanja ili primjedbe u pogledu zaštite ličnih podataka možete se obratiti našem zaposlenom za zaštitu podataka putem:
e-mail: info.me@addiko.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Molimo navedite u skladu s tim:

 • Izričito dajem pristanak da Addiko Bank AD Podgorica može obrađivati sve lične podatke koje sam dao/la u prijavi ili su otkriveni tokom postupka prijave, uključujući informacije o životopisu, preporuke, zdravstvene podatke i kriminalne provjere, ako je to potrebno za određene ponude za posao (zajedno "Lični podaci") u svrhu procjene moja aplikacija za posao.
 • Prihvatam da se moji lični podaci mogu objaviti samo zaposlenima grupe Addiko Bank uz dopuštenje Addiko Bank AD Podgorica u vezi s obradom moje prijave za posao i radi upoređivanja podataka navedenih u prijavi sa zahtjevima upražnjenih radnih mjesta grupe Addiko Bank.
 • Želim da Addiko Bank AD Podgorica čuva moje lične podatke najduže 24 mjeseca nakon završetka ovog specifičnog procesa zapošljavanja, kako bi me uzeli u obzir za buduća slobodna radna mjesta. (Ako se ne slažem, podaci se brišu nakon ovog specifičnog postupka odabira).
 • Ako se prijavim s otvorenom prijavom, pristajem da mi Lični podaci navedeni u prijavi čuva Addiko Bank AD Podgorica maksimalno 24 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva.