Tripo Matijević

03 July 2018


Tripo Matijević

"Posao u banci volim zato što pored rada sa kolegama iste struke, nudi i svakodnevnu saradnju sa poslovnim ekspertima iz oblasti ekonomije, prava, prodaje, rizika, marketinga itd. Kao što je danas očekivano da svi imaju osnovna znanja iz IT-ja, smatram da i informatičar koji pretenduje da gradi uspješnu i bogatu karijeru treba da ima makar osnovna znanja i razumijevanje procesa iz bar nekoliko poslovnih oblasti. Jedino na taj način je moguće postići sinergiju i tu nužnu međuzavisnost pretvoriti u prednost, a Addiko banka je odlično mjesto za one koji žele to da učine."