Tijana Ivanović

03 July 2018


Tijana Ivanović

"Zadovoljstvo je svakodnevno sarađivati sa ljudima koji inspirišu da stvari sagledavate iz pozitivnog ugla. Zbog odlične radne atmosfere radimo kao tim a ne kao pojedinac i stoga ne osjećamo da smo pod pritiskom kada se suočavamo sa velikim izazovima. Prijateljski naklonjene kolege, spremne da sa drugima nesebično dijele znanje i iskustvo, ali i da isto razvijaju i unapređuju, jak su podstrek da ostanete dio inspirativne radne atmosfere i istrajete u efikasnom obavljanju posla."