Stručno predavanje učenicima u Bijelom Polju

February 2021


Stručno predavanje učenicima u Bijelom Polju

Na poziv Srednje elektro-ekonomske škole, predstavnici ekspoziture Addiko Bank u Bijelom Polju, u petak 4. decembra, održali su stručno predavanje učenicima IV razreda iz oblasti bankarskog poslovanja.

Interesantno predavanje održano je na temu platnog prometa, a praktično znanje sa učenicima podijelila je Ivana Mrdak, zaposlena na upravo tim poslovima u Addiko banci u Bijelom Polju. Ona je prisutnim đacima predstavila pojam i definisanje platnog prometa sa inostranstvom, ponudila odgovore na oblike i vrste transakcija, načine obračuna provizija i objasnila kompletnu proceduru za obradu transakcija u ino platnom prometu. Posebno korisno za studente je bilo što su imali priliku da na primjeru Addiko Bank saznaju na koji način se vrši otvaranje deviznog i transkacionog računa od momenta dolaska klijenta u banku, matičenja podataka klijenta, otvaranje računa i arhiviranja. 

Takođe, Ivana je podijelila svoje lično iskustvo u vezi ličnog i profesionalnog razvoja, u bankarskom poslu, i zahtjeva ove profesije kada je u pitanju kontinuirano obrazovanje i usavršavanje. 

“Sa zadovoljstvom smo prihvatili poziv Elektro - ekonomske škole da održimo korisno predavanje njihovim učenicima. Kao Banka sa velikim iskustvom na različitim tržištima na kojima posluje Addiko Bank AG, uspješnim timom koji stoji iza našeg poslovnog uspjeha, imamo puno znanja koje može biti značajno mladim i ambicioznim ljudima. Želim da pohvalim inicijativu prof. Nikole Purića, jer na ovaj način njihovi učenici pored teorijske nastave imaju prilku da čuju iskustva ljudi iz prakse, što dopunjuje njihovo obrazovanje stečeno u školi.“ - ovom prilikom izjavio je Miloš Medenica, direktor Ekspoziture Bijelo Polje Addiko Bank AD Podgorica 

"Cilj predavanja je podržati razvoj i edukaciju mladih i prenijeti im znanje iz relevantnih primijenjenih ekonomskih disciplina i uspostavljanje dijaloga sa učenicima, jer će oni potencijalno postati studenti ekonomskih nauka, budući praktikanti ili zaposleni u bankarskom sektoru, kao i klijenti banaka. Na ovaj način i učenici dobijaju novu iskustvo i nove informacije, a mi dobijamo povratnu informaciju i inpute koji mogu biti važni i za naš dalji uspjeh i razvoj.” – izjavila je Ivana Mrdak, saradnik za poslovanje s fizičkim licima i mikropreduzećima. 

Addiko Bank je u dosadašnjem radu prepoznata kao Banka posvećena razvoju najboljih HR praksi, edukaciji zaposlenih, podsticanju i podršci razvoja i edukacije mladih u društvu. Ključna poruka učenicima završnog razreda upravo se odnosila na važnost obrazovanja, sticanja prakse, na kontinuiranom obrazovanju i usavršavanju. 

U prilog tome da je predavanje bilo zanimljivo i poučno govori uspješna interakcija i veliki broj zanimljivih pitanja koja su studenti postavljali iz različitih oblasti bankarstva i finansija.