Program stručnog osposobljavanja 2021

February 2021


Program stručnog osposobljavanja 2021

Addiko Banka tradicionalno nastavlja učestvovanje u Programu stručnog osposobljavanja, ove godine sa rekordnim brojem polaznika programa od 21 svršenog studenta. Oni su otpočeli obuku 15. januara i na obostrano zadovoljstvo već uključeni u projektne zadatke.

Naši mentori, koji su eksperti u svojim oblastima, potrudiće se da prenesu svoje znanje i vještine  mladoj generaciji budućih profesionalaca, kako bi im omogućili da steknu potrebne kompetencije, uče kroz rad na konkretnim zadacima, uspješno završe obuku i pripreme se za buduće profesionalne angažmane. Cilj programa stručnog osposobljavanja je da se kroz saradnju sa profesionalnim i visokokvalifikovanim timom otvore prilike i razviju lične ambicije mladim i sposobnim ljudma, željnim znanja, da postanu što konkurentniji na tržištu rada.

Dosadašnje iskustvo pokazuje da je Program stručnog osposobljavanja vrlo uspješan, a u prilog tome govori i činjenica da je 44% njegovih korisnika nastavilo radni angažman u Addiko Banci.

Stručno osposobljavanje korisnika Programa trajaće devet mjeseci. Po završetku obuke, Banka svim polaznicima izdaje sertfikat o stečenom stručnom osposobljavanju, a na njihov zahtjev i preporuku potencijalnom narednom poslodavcu.