Odlični rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih

February 2021


Odlični rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih

Osluškujući zaposlene, osluškujemo atmosferu i puls organizacije, što je izuzetno važno za njen dalji razvoj i napredovanje.

Nedavno sprovedenu Anketu o angažovanosti zaposlenih (Employee engagement survey) Addiko Banke ispunilo je čak  81,4% zaposlenih u Crnoj Gori. Prosječna ocjena od 4,4 kojom su članovi tima rangirali organizaciju predstavlja najveću ocjenu u Addiko Grupi u 4 od 5 kategorija i to: strategija i liderstvo, kultura, korporativna kultura koju njeguje Addiko, korporativna kultura – „walk the talk“ menadžment.

Employees Net Promoter Score (eNPS), kojeg mjerimo već nekoliko godina unazad i koji je uvijek među najbolje ocjenjenima u Addiko Grupi, porastao je sa 42% zabilježenih u septembru 2019., na čak 65,4% u junu ove godine.

Ovi izuzetni rezultati ankete pokazuju da su članovi našeg tima prepoznali aktivnosti koje se sprovode unutar banke u cilju njihove uspješne angažovanosti i pripadnosti organizaciji, kao i njihovog zadovoljstva okruženjem u kojem rade. Povratne informacije dobijene na ovaj način su veoma vrijedni inputi, kako za Upravu, tako i za sve članove tima, jer na osnovu ocjena, impresija i sugestija zaposlenih, znamo da je ono što radimo na nivou organizacije dobro ili da nešto treba mijenjati, kako bi zajedničkim trudom ABM bila sjajno mjesto za rad i banka na koju smo ponosni.