Nemanja Mikulan

03 July 2018


Nemanja Mikulan

"U banci sam već duže od 11 godina i Addiko doživljavam kao svoju drugu kuću. Posao u Addiko banci je izuzetno dinamičan i veoma kreativan. U kompaniji se uvažava mišljenje svih zaposlenih. Sve ideje i sugestije su dobrodošle, što je veliki motiv za sve zaposlene da se aktivno uključe u pronalaženje najboljih rešenja."