Addiko na Podgoričkom maratonu

February 2021


Addiko na Podgoričkom maratonu

Zaposleni u Addiko banci pokazali su  sportski i timski duh trčeći rekreativnu trku od 5 kilometara u sklopu „ 27. Podgoričkog maratona“ 1. novembra 2020. godine.

Trudimo se da podstaknemo angažovanost zaposlenih van kancelarija u kojima rade i uzmemo učešća u manifestacijama koje promovišu zdrave životne stilove.