8. MART - IZLET

March 2023


8. MART - IZLET

Malo putovanje u Skadar

Skadar je osnovan u četvrtom vijeku prije nove ere i dugo je imao zaštitnu ulogu - štitio je put trgovine na rijekama Drim i Bruna. Postao je glavni grad Ilirije u trećem vijeku prije nove ere. Grad su osvojili i Rimljani i Turci, a postao je dio Albanije 1912. godine. Ovo su samo neke od informacija koja nam je vodič, Hana Selčanin, predstavila tokom našeg malog putovanja u Skadar. 


Dalje, naša mala družina #Addiko dama, uputila se u obilazak grada i drugih znamenitosti od čega se posebno istakla i Skadarska katolička katedrala. Ona je u vrijeme totalitarnog režima Envera Hoxhe pretvorena u gimnastičku dvoranu, a vraćena je Crkvi tek na kraju tog razdoblja s mnogobrojnim oštećenjima.


Tvrđava je poslužila kao inspiracija za brojne legende, a među njima i poznatu epsku pjesmu „Zidanje Skadra na Bojani“, koja postoji u interpretacijama različitih naroda. Prema legendi, tri brata su gradila tvrđavu, ali sve što bi oni preko dana sagradili, noću bi rušile vile. Jedan mudrac im je rekao da to mogu spriječiti ako zazidaju ženu jednog od njih u tvrđavu. Njih trojica su se dogovorila da zazidaju ženu onoga brata koja im ujutro prva donese ručak. Dvojica starijih su upozorili svoje žene da ne dolaze, tako da je na kraju zazidana žena najmlađeg brata. Ona je pristala da je zazidaju pod uslovom da joj ostave jednu dojku kako bi mogla nahraniti djecu.

Toliko od ove grupe #Addiko dama! 💗